Adatkezelési tájékoztató – Nyereményjáték és kérdőív

Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő
Játékos a részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a Paloznaki Jazzpikniket üzemeltető Tonspec Kft. (székhely: 1024 Budapest, Ady Endre utca 19.; e-mail: info@jazzpiknik.hu) mint szervező és adatkezelő a Játék lebonyolítása céljából kezelje a részvétel során Résztvevő által megadott személyes adatokat.

Adatkezelés részletei

1. Nyereményjáték lebonyolítása (szervezés, sorsolás)
Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, a nyertes sorsolása és sorsolást követő beazonosítása.
Az adatkezelés jogalapja: Játékos önkéntes hozzájárulása a Játékban való részvétellel.
A kezelt adatok köre: név, e-mail cím
A kezelt adatok időtartama: hozzájárulás visszavonása, illetve Nyereményjáték befejezését követő 30 nap (kivéve Nyertesek).

2. Nyertessel történő kapcsolatfelvétel
Az adatkezelés célja: adategyeztetés, kapcsolatfelvétel, nyertes azonosítása.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli a Nyertes adatait.

3. Nyeremény átadása emailen keresztül
Az adatkezelés célja: nyeremény átadása, eljuttatása nyertesek (pótnyertesek) részére.
Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
Címzettek: a nyertes által a játék során megadott email-cím

4. Nyeremény átadása
Az adatkezelés célja: a kisorsolt Fődíj nyertes részére a nyeremény átadása, az eredmény bemutatása a nyilvánosság felé (közzététel online felületen)
Adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás
Adatkezelés időtartama: önkéntes hozzájárulás visszavonása

5. Nyertesek nevének megjelenítése Paloznaki Jazzpiknik kommunikációs felületein
Az adatkezelés célja: a játék bemutatása, promóciója, sorsolás eredményének közzététele és ezzel a Játék hitelességének, átláthatóságának erősítése a nyilvánosság és főként a többi Játékos felé
Adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése.
Adatkezelés időtartama: A Facebook-on való megjelenítés esetében az adatkezelés időtartama megegyezik a Paloznaki Jazzpiknik hivatalos Facebook oldalának üzemeltetési időpontjával.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését, helyesbítését vagy zárolását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: info@jazzpiknik.hu. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti. Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A Játékos (Érintett) kérdéseivel fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez (1037 Budapest, Rádl árok 6., e-mail: adatvedelem@lidl.hu), panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat ( 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, honlap: www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat). A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt. A Játékról szóló információk és a részletes játékszabályzat elérhető a www.lidl.hu/nyeremenyjatek honlapon. A Játékkal kapcsolatban felmerülő bármilyen probléma vagy kérdés esetén erre a mail címre írhatnak: info@jazzpiknik.hu.